Mặt Phật Bản mệnh giải hạn Thái Tuế tuổi Dậu là Bất Động Minh Vương

 

pbmtuoidau3 Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

pbmtuoidau4 Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

pbmtuoidau2 Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

Phật bản mệnh ứng với là Bất Động Minh Vương, những người sinh năm Dậu coi Bất Động Minh Vương là Phật bản mệnh sẽ có được sự của ngài, một đời được , như ý. Cách sử dụng: Trang sức đeo cổ, ngọc bội.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>