Mặt Phật Bản mệnh giải hạn Thái Tuế tuổi Tuất là Phật A Di Đà cư trú tại thế giới Tây phương Cực Lạc

 

pbmtuoituat5 Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

pbmtuoituat6 Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

pbmtuoituat3 Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

Phật bản mệnh ứng với tuổi Tuất là Phật A Di Đà cư trú tại thế giới Tây phương Cực Lạc, dựa vào nguyện lực vô lượng của ngài để phổ độ chúng sinh. Những người sinh năm Tuất, Hợi sẽ nhận được sự phù hộ của ngài, một đời bình an, gặp hung hoá cát. Cách sử dụng: Trang sức đeo cổ, ngọc bội.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>