Các Loại Vận Hạn

Khái niệm Hạn Toán tận, cẩn thận bị cướp giật ảnh hưởng tính mạng

4

  Hao tài. Đi đường không mang theo nhiều tiền của, cẩn thận bị cướp giật ảnh hưởng tính mạng. Không góp vốn làm ăn.

Khái niệm Hạn Thiên tinh , kẻo ngã trụy thai, nguy hiểm

3

  Đề phòng ngộ độc. Mang thai cấm kiễng chân với đồ trên cao, kẻo ngã trụy thai, nguy hiểm, cũng nên đề phòng lúc

Khái niệm Hạn Tam kheo, chứng phong thấp, hay lo buồn cho người thân yêu

2

  Đề phòng đau chân tay, chứng phong thấp, hay lo buồn cho người thân yêu. Tránh tụ tập chỗ đông người để tránh rủi

Khái niệm Hạn Ngũ mộ,hao tài, bất an

1

  Hao tài, bất an. Mua hàng cần biết rõ xuất xứ. Không cho ai ngủ nhờ trong nhà vì sẽ có tai bay vạ

Khái niệm Hạn Thiên la, cần biết nhẫn nhịn trong nhà

5

  Đề phòng cảnh phu thê ly cách, cần biết nhẫn nhịn trong nhà, chớ ghen tương gắt gỏng làm chuyện bé xé ra to.