Tử Vi Trọn Đời

Tử vi vận hạn trọn đời tuổi THÌN: Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn

Bói tử vi trọn đời mạng THÌN: Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn

  Nam mạng – Giáp Thìn Sanh năm: 1904, 1964 và 2024 Cung CẤN. Trực PHÁ Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đ èn nhỏ) Khắc

Tử vi vận hạn trọn đời tuổi TÝ: Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý

tuoi-ty-tuoi-chuot

  Nam Mạng – Giáp Tý Sanh năm: 1924, 1984 và 2044 Cung CHẤN. Trực BẾ Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH

Tử vi vận hạn trọn đời tuổi DẦN: Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần

Bói tử vi trọn đời mạng DẦN: Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần

  Nam Mạng – Giáp Dần Sanh năm: 1914 đến 1974 và 2034 Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng ĐẠI KHÊ THÙY (nước khe lớn) Khắc

Tử vi vận hạn trọn đời tuổi SỬU: Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu

tuoi-suu

  Nam mạng – Ất Sửu Sanh năm: 1925, 1985 và 2045 Cung TỐN. Trực KIÊN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH

Tử vi vận hạn trọn đời tuổi MÃO: Ất Mão, Đinh Mão thạnh hưng

tuoi-mao

  Nam Mạng – Ất Mão Sanh năm: 1915, 1975 và 2035 Cung TỐN. Trực BẾ Mạng ĐẠI KHÊ THỦY (nước khe lớn) Khắc SƠN