Hóa Giải Sao Hạn

Hướng Dẫn Cúng Giải Hạn Tam Tai Trong Năm Ất Mùi (2015) thì có 3 tuổi

  Theo phong tục và chiêm nghiệm của các nhà Chiêm Tinh xưa. Ngoài việc cúng Sao giải Hạn hằng năm, những tuổi gặp năm

Hướng dẫn cách cúng giải sao hạn mỗi năm chi tiết, cứ 9 năm trở lại

  Người xưa cho rằng: Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm

Cách sử dụng những Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn mỗi năm

  Trong khoa Tử Vi của người xưa cho rằng: Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9

Vật phẩm tăng cường Sao Thủy Diệu sao tốt Phước lộc tinh thuộc hành Thủy

Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

  Để tăng cường cát khí cho sao tốt Phước lộc tinh thuộc hành Thủy, chủ về về tài lộc hỉ, thì đeo trang sức

Vật phẩm hóa giải Sao Thái Bạch để tiết khí hành Kim của sao xấu

Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

  Sao Thái Bạch thuộc hành Kim, nên dùng hành Thủy để tiết khí hành Kim của sao xấu, như đeo trang sức đá quý