Cửu Diệu Tinh

Tính chất Sao Thái Âm (hành Thủy, tốt) cho cả nam lẫn nữ

  Chủ dương tinh (mặt trăng), tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Chủ về danh lợi, hỉ sự.

Tính chất Sao Thái Dương (hành Hỏa, tốt) vào tháng sáu, tháng mười

  Thái dương tinh (mặt trời) tốt vào tháng sáu, tháng mười, nhưng không hợp cho nữ giới. Chủ về an khang thịnh vượng, nam

Tính chất Sao Hạn Thái Tuế, vì công việc có tiểu nhân ám hại

  Hạn Thái Tuế, tức là hạn gặp “năm Tuổi” thì rất xấu, vì công việc có tiểu nhân ám hại, sự nghiệp gặp khó

Tính chất Sao Thủy Diệu (hành Thủy, tốt) nhưng cũng kỵ tháng tư

  Phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn

Tính chất Sao Vân Hớn, hoặc Văn Hán (hành Hỏa, xấu) vào tháng hai

  Tai tinh, chủ về tật ách, xấu vào tháng hai và tháng tám âm lịch. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện