Mặt Phật Bản mệnh giải hạn Thái Tuế tuổi Mùi là Như Lai Đại Nhật

 

pbmtuoimui Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

pbmtuoimui4 Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

pbmtuoimui5 Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

pbmtuoimui2 Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

ứng với tuổi Mùi là Như Lai Đại Nhật đại diện cho trí tuệ Phật giáo tối cao, ngài giống như mặt trời, bố thí các loại công đức cho chúng sinh một cách vô tư. Những người sinh năm Mùi, Thân sẽ nhận được sự phù hộ của ngài, cũng như được quý nhân phù trợ, khiến cho sự nghiệp thành tựu, làm nên nghiệp lớn. Cách sử dụng: Trang sức đeo cổ, ngọc bội.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>