Vật phẩm hóa giải Sao Thái Bạch để tiết khí hành Kim của sao xấu

 

thuộc hành Kim, nên dùng hành Thủy để tiết khí hành Kim của sao xấu, như đeo trang sức đá quý màu đen, màu xanh dương, như: Thạch anh đen, Thạch anh tóc đen, Đá thanh kim xanh dương…

chuoithachanhtocxanhden11 Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

Chuỗi đeo tay Thạch anh tóc xanh đen.

chuoimanaoxanhduong3 Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

Chuỗi đeo tay đá mã não xanh dương.

chuoidathanhkimxanhduong21 Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

Chuỗi đeo tay đá thanh kim xanh đậm.

chuoithachanhtoctienden3 Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

Chuỗi đeo tay Thạch anh tóc tiên đen

chuoilamngoc Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

Chuỗi đeo tay Lam Bảo (Ngọc Lam).

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>