Thạch anh tóc tiên đen

Chuỗi tay đá thạch anh tóc tiên đen cân bằng cảm xúc, khí huyết S5108-1541

  1,541,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 18 bi

Chuỗi tay đá thạch anh tóc tiên đen bổ trợ sức khỏe, năng lượng S5108-956

  956,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi nhỏ, 20 bi