cúng giải hạn sao Thủy Diệu

Vật phẩm tăng cường Sao Thủy Diệu sao tốt Phước lộc tinh thuộc hành Thủy

Cách dùng Vật Phẩm Phong Thủy để hóa giải sao hạn hằng năm

  Để tăng cường cát khí cho sao tốt Phước lộc tinh thuộc hành Thủy, chủ về về tài lộc hỉ, thì đeo trang sức